Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Eredményeink, Céljaink.

Eddigi tevékenységeink, céljaink


A Kiskun Néptáncegyüttes 60 éves múltra tekint vissza.

Tevékenységünk elsődleges célja a magyar néptánckultúra, néphagyományaink, szokásaink bemutatása, mind szélesebb körben való megismertetése.

Jeles napokon, nemzeti ünnepeinken való szereplésekkel mutathattuk be a magyar folklórt községünkben. Segítséget nyújtottunk szabadidős és kulturális programokban.

Községünkben nagy hagyománya van az ünnepek csoportos megünneplésének, az ünnepeken, kulturális programokon nagy létszámmal vesznek részt a község lakói, gyermekek és felnőttek egyaránt.

Szívesen nézik műsorainkat, emlékeznek vissza elfelejtett szokásokra, és tanulnak meg számukra ismeretleneket közös összejöveteleinken. Sőt nagy örömmel vesznek részt hagyományos népviseletben is ezeken a rendezvényeken.

A művészeti iskolában majdnem minden korosztálynak tanítunk néptáncot. Ők biztosítják a felnőtt csoport számára az utánpótlást, illetve a felnőtt csoport az együttes ad lehetőséget a fiatalok és idősebbek számára is a tanulás folytonosságát.

Fontosnak tartjuk a tánctípusokon, táncdialektusokon keresztül Magyarország különböző területeinek, népeinek, környékbeli nemzetiségek kultúrájának megismerését, megismertetését és továbbéltetését.

Továbbá a felnövekvő nemzedék személyiségfejlődését kedvező befolyással szeretnénk segíteni: a párkapcsolatok megtanulásában, a konfliktus feloldás képességében, az alkalmazkodóképesség elsajátításában. A serdülők és fiatal korúaknak identitásuk megtalálásában, a szereptanulásban, a fantázia kibontakozásában adunk segítséget néptánccsoportunk segítségével.

A fiatal felnőttek számára fontos kapcsolatteremtő lehetőség egy ilyen közösségbe tartozás, egyben pálya elkötelezettséget is kialakíthatunk bennük. A felnőttkor számára az alkotóképesség lehetőségét adjuk meg számukra, hogy a jövő generációjával törődhessenek, életútjukat alakíthassák. A kultúra intelligencia, így befolyással van az élettér alakításában, a társas kapcsolatok kölcsönhatásában a lelki funkciók fejlődése által. Ilyen csoportba való tartozás nem kötelezően történik, hanem valamilyen önkéntes érzelmi motiváció alapján kerülnek be a tagok. Amely segít bizonyos célok elérésében, szükségletet elégít ki, biztonságot nyújt, tudást, információt ad.

A kultúra közvetítése tárgyi és szellemi tényezőkön alapul. Tehát a hagyományok, szokások közvetlen bemutatása technikai eszközök, anyagi javak nélkül lehetetlen. Az ünnepek, hagyományok meggyőzik az embereket, (főleg a fiatalokat) szereplőket arról, hogy értékes embernek tartsák őket. Az ünnepeknek pedig fontos szerepük van nemcsak az emlékek, értékek megőrzésében, hanem egyfajta folytonosságot biztosít az ember életében. Fontos az ünneplés, szórakozás, a mindennapi élettől eltérő tevékenység a feszültség levezetésében is.